info. „RODO”

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016) spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszym biurze.

Administrator przetwarzający Państwa dane osobowe:

Gwarant S.C. Hoffmann Nosal
z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Chodkiewicza 1

Państwa dane otrzymaliśmy w wyniku wysłania ich do nas w formularzach „formularz kontaktowym” lub „zgłoś ofertę” przez stronę internetową www.gwarant.nieruchomosci.pl . Wysłanie takiego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzamy je, po to by udzielić pełnych informacji o ofertach nieruchomości o które Państwo zapytali, lub nawiązać współpracę o którą Państwo prosili.

W przypadku podpisania umowy pośrednictwa dane są przetwarzane w celu realizacji zlecenia zawartego w umowie tj. podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy zbycia/nabycia/najmu oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego.

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom (które mają obowiązek stosować się do przepisów ochrony danych osobowych) współpracującym tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej.

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej.

Podając swoje dane osobowe macie Państwo prawo do :

  • żądania dostępu do danych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych
  • wniesienia skargi do: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

.

.

z poważaniem

zespół Gwarant Nieruchomości